İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ürün Kategorileri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, sosyal güvenlik sistemini ve iş sözleşmesine bağlı olan kurumları ilgilendiren hukuk dalıdır.
İş kanununun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.
Bir iş ilişkisi içinde bulunsun ya da bulunmasın bireylerin sosyal güvenliklerini sağlamak üzere devletçe düzenlenen kurum ya da kurumlar topluluğuna Sosyal güvenlik sistemi denir.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamındaki hizmetlerimiz:
İşe alım prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması,
İş prosedürlerinin Yargıtay tarafından düzenlenen kurallara uygun olarak uygulanmasına yardımcı olmak,
Tutanak tutmak,
Savunma istem yazıları,
İhtar ve fesih bilgilendirmelerinin hazırlanması,
İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili hizmetler.