Bankacılık ve Finans Hukuku

Ürün Kategorileri

Bankacılık ve Finans Hukuku

Hukuk büromuz kurulduğu günden bu yana ofisimizde bankaların bireysel, kurumsal, ticari, kredi kartı ve her türlü kredi alacaklarının icra takipleri ile davaları titizlikle ve başarıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda,
- Türk Lirası ve Döviz Kredileri
- Banka Kredi Sözleşmeleri ve Teminatları
- Bankacılık Hukuk İşlemleri
- Dış Ticaret ve Akreditif
- İhracat Kredileri
- Gayrinakit Krediler
- Kur ve Parite Forward (Vadeli Döviz Alım/Satım) Kredileri
ile bu kredilerden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar hukuk büromuzun uzmanlık alanları arasında yer almaktadır.