Av. Ömer ERMİŞ

1980 Doğumlu, Denizli merkez nüfusuna kayıtlı evli ve iki çocuk babası olup Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 15.10.2003 yılında mezun olmuştur. 2004 tarihinde avukatlık mesleğine başlamış, 2010-2012 yılları arasında Denizli Barosu Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği, Marka Vekilliği belgesine sahiptir.Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka ve Patent Hakları konusunda uzman olup Fikri Sınai Hukuk Mahkemelerinde bilirkişilik yapmıştır. Sigorta,İş,Ticaret ve İcra İflas Hukukuna ilişkin davalarda çalışma yapmaktadır.